Belasting tweede verblijven

Sinds 1 januari 2014 is het belastingreglement op tweede verblijven in werking. Er wordt een belasting geheven op woongelegenheden die beschouwd worden als tweede verblijf. Je kan deze belasting vermijden door je hoofdverblijfplaats in de woongelegenheid te nemen en je in te schrijven in het bevolkingsregister. In geval van verhuur kan je als eigenaar de huurders aansporen tot domiciliƫring.

Voorwaarden

Een tweede verblijf is een woongelegenheid in Boutersem waarvoor er geen inschrijving is in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente Boutersem.

Bedrag

zie reglement

Belastingen- en retributiereglementen

Contact