Belasting op standplaatsen op het openbaar en op privaat domein

Datum bekendmaking vrijdag 1 februari 2019
Datum besluit donderdag 31 januari 2019
Datum zitting donderdag 31 januari 2019