Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Datum bekendmaking vrijdag 31 januari 2020
Datum besluit donderdag 30 januari 2020
Datum zitting donderdag 30 januari 2020