Belasting bijkomende wooneenheden en bouwkavels

Datum bekendmaking maandag 6 juli 2020
Datum besluit donderdag 25 juni 2020
Datum zitting donderdag 25 juni 2020