Begeleiderspas

De provincie Vlaams-Brabant reikt aan personen met een handicap een begeleiderspas uit. Op vertoon van de begeleiderspas krijgt de bezitter voor bepaalde culturele of sportieve evenementen twee toegangstickets voor de prijs van één. De aanvrager, persoon met een handicap, kan de persoon die hem/haar begeleidt vrij kiezen. De begeleider kan dus per activiteit of voorstelling een andere persoon zijn. 

Meer info

begeleiderspas@vlaamsbrabant.be

https://www.vlaamsbrabant.be/nl