Administratieve hulpvragen

Een maatschappelijk assistent kan je helpen met het invullen van documenten van andere diensten bv. aanvraag tegemoetkomingen, parkeerkaart, groeipakket, … Indien je een tegemoetkoming wil aanvragen kan je je soms beter rechtstreeks tot je ziekenfonds wenden. Hieronder vind je een overzicht van de meest aangevraagde tegemoetkomingen met de plaats waar je deze kan aanvragen:  

Tegemoetkomingen Vlaamse Sociale bescherming

Voor de aanvraag van onderstaande tegemoetkomingen wend je je tot je ziekenfonds: 

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

(voorheen: Vlaamse zorgverzekering) 

Voorwaarden: 

  • zwaar zorgbehoevende (zonder leeftijdsgrens) zijn 
  • of een opname in het woonzorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) ongeacht de zorgzwaarte

Voldoe je aan één van bovenstaande voorwaarden dan kan je genieten van maandelijkse tegemoetkoming als vergoeding van niet medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. De vergoeding bedraagt 130 euro per maand. Het bedrag kan je vrij besteden, je hoeft geen bewijzen voor te leggen.  

Let op: Ben je aangesloten via de NMBS dan moet je je wenden tot het Sociaal Huis om de tegemoetkoming aan te vragen.  

Zorgbudget voor mensen met een handicap

(voorheen: Basisondersteuningsbudget (BOB) ) 

Je hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen. De Zorgkas neemt  automatisch contact op als je behoort tot één van de groepen die dit zorgbudget krijgt.  Je krijgt € 300 per maand (een vast, niet belastbaar bedrag) dat je vrij kan spenderen. Je hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven.  

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

(voorheen: tegemoetkoming hulp aan bejaarden) 

Voldoe je aan onderstaande  voorwaarden dan kan je genieten van een tegemoetkoming om je welzijn te versterken:  

  • je bent 65 jaar of ouder 
  • je hebt een beperkt inkomen en een zorgnood 

De vergoeding bedraag maximaal € 571,00 per maand.  

Voor meer informatie kan je terecht bij je ziekenfonds of op de volgende website:

 Vlaamse sociale bescherming

Tegemoetkomingen van Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Voor de aanvraag van onderstaande tegemoetkomingen kan je je tot het Sociaal Huis wenden: 

Integratietegemoetkoming 

Voldoe je aan volgende voorwaarden dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming: 

  • je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar 
  • je ondervindt ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten , je wassen, poetsen, …) omwille van je handicap 

Inkomensvervangende tegemoetkoming 

Voldoe je aan onderstaande voorwoorden dan kan je recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming:  

  • je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar 
  • je kan omwille van je handicap niet gaan werken 
  • of je kan werken maar je kan maar 1/3 of minder verdienen dan wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen

Parkeerkaart voor personen met een handicap 

Voor meer informatie kan je terecht op de volgende website:

Handicap Belgium   

Je kan steeds onze sociale dienst contacteren om een afspraak te maken. 

Contact

Sociaal Huis
Nu gesloten

Adres
Oude Baan 24 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 44 78
sociaalhuis@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten