Activering SACHA

SACHA

In 2007 beslisten zes kleinere OCMW’s in de regio Hageland samen te werken op vlak van opleiding en tewerkstelling. Hieruit is de dienst ‘arbeidstrajectbegeleiding OCMW Cluster Hageland’ ontstaan. Deze benaming verdween in 2016 en werd vervangen door de nieuwe naam ‘SACHA’ (Sociale Activering Cluster Hageland). Dit om tegemoet te komen aan de inhoudelijke verschuiving in de doelstelling van de begeleiding naar sociale activering en niet langer louter professionele activering.  

De vier medewerkers van SACHA zetten zich, ondertussen voor 10 verschillende besturen, in om een activeringstraject uit te werken en op te volgen voor de leefloongerechtigden uit hun gemeente. Ook andere inwoners van de gemeente mogen bij dienst SACHA komen aankloppen wanneer ze graag ondersteuning willen in hun zoektocht naar een gepaste dagbesteding of voor sollicitatiebegeleiding. 

Katrien Aerts is de trajectbegeleidster die in Boutersem klaarstaat om samen met jou op zoek te gaan naar de juiste stappen op vlak van activering. Dit kan gaan van een zorgplan opstellen, tot inschrijving voor Nederlandse les, samen vrijwilligerswerk zoeken, het zoeken van een gepaste opleiding, werkervaringsstages organiseren of sollicitatietraining opstarten om zo terecht te komen in een duurzame tewerkstelling. 

Denk je zelf ondersteuning te kunnen gebruiken in je zoektocht naar een gepaste dagbesteding? Aarzel dan niet Katrien te contacteren. 

Contactgegevens: 

Katrien Aerts
0494 60 03 28
katrien@sacha-hageland.be 

Maandag en dinsdag: Sociaal Huis Boutersem 

Woensdag en donderdag: OCMW Kortenaken