Aanvraag inname van het openbaar domein/weg

Bij de inname van de openbare weg/domein ingevolge bouw- of andere werken is omwille van de aansprakelijkheid bij een ongeval en omwille van de verkeersveiligheid een gemeentelijke beslissing noodzakelijk. Voor alle innames op openbaar domein heb je derhalve dus een toelating nodig. Bij innames van meer dan 7 kalenderdagen wordt er een retributie opgelegd.

Procedure

Deze aanvragen worden wekelijks behandeld, bovendien zijn meestal (externe) adviezen vereist.  Daarom dien je minimum 15 werkdagen voor de inname een aanvraag in. Voor een inname openbaar domein moet correcte signalisatie worden geplaatst. Hiervoor is een machtiging van de gemeente nodig. De mobiliteitsambtenaar behandelt dit binnen de procedure van jouw aanvraag. In bijlage vind je een document met 'Richtlijnen voor het correct plaatsen van parkeerverbodsborden'.

Vraag je inname tijdig aan en wees duidelijk bij het formuleren van je aanvraag. De gemeente behandelt geen dubbelzinnige en/of onvolledige aanvragen.

OPGELET: sinds mei 2021 gebeurt de afhandeling volledig digitaal. De afzender van het e-mailverkeer is 'eaglebe'.

Doe je online aanvraag:

Klik op de onderstaande knop om online een aanvraag in te dienen voor een inname van openbaar domein. Vervolgens doorloop je het stappenplan. De velden waar een rood sterretje bij staat zijn verplicht in te vullen.

Online aanvraag inname openbaar domein

Stappenplan online aanvraag - een woordje uitleg

  1. Algemeen: Kies een type inname en vul alle gegevens over dit type inname in.
  2. Periode: Selecteer de start- en einddatum van de inname. Hier kan je zien hoe lang op voorhand je de aanvraag moet indienen.
  3. Locatie: Geef het (dichtstbijzijnde) adres van de inname en schets de inname op het openbaar domein op de aangegeven kaart. Je kan op de kaart inzoomen en gebruikmaken van de verschillende iconen om de inname aan te duiden. Als er conflicten ontstaan met geplande innames, zie je dit onder de kaart. Duid indien nodig een andere locatie aan of neem contact op met de dienst Omgeving. Ten slotte vul je de details in over de hinder van de inname.
  4. Contact: Hier vul je je persoonlijke gegevens in. Indien de verantwoordelijke van de signalisatie, de opdrachtgever en de verantwoordelijke aannemer niet dezelfde persoon zijn als de aanvrager, vul je ook daarvan de gegevens in.
  5. Bevestiging: Tot slot moet je akkoord gaan met de algemene voorwaarden en geef je toestemming om je contactinformatie te delen. Dan druk je op verzenden en vervolgens krijg je een bevestigingsmail op het ingegeven mailadres.

Nadat je bovenstaand stappenplan hebt doorlopen zal je aanvraag behandeld worden. Indien de aanvraag goedgekeurd werd, ontvang je een uitnodiging tot betaling via e-mail. Houd de mail met de uitnodiging tot betaling zeker bij want deze dient als factuur. Na betaling ontvang je een laatste mail met daarin een link om de nodige documenten voor de vergunning te downloaden.

Neem gerust contact op met de dienst Openbaar domein indien er iets niet duidelijk is.

Kostprijs

Minder dan 7 werkdagen zonder ontlenen signalisatie: gratis
Minder dan 7 werkdagen inclusief ontlenen signalisatie: € 5 /dag + eenmalig € 25 indien de gemeente komt plaatsen en weghalen
Meer dan 7 werkdagen: Het 'retributiereglement op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw of andere werken' treedt in werking

Uitzonderingen

Opgelet: Heeft je aanvraag tot inname van het openbaar domein betrekking op een gewestweg (Leuvensesteenweg, Stationsstraat, Smidstraat en Neervelpsestraat), dan moet je eerst zelf een advies aanvragen en verkrijgen via AWV vooraleer het gemeentebestuur de aanvraag kan/mag behandelen. Dit kan via: wegenenverkeer.be/een-advies-aanvragen-hoe-en-wat

Het is dus noodzakelijk om de aanvraag tijdig in te dienen.

Hinder in kaart

Je vind een overzicht van innames openbaar domein in Boutersem, die mogelijk hinder veroorzaken via https://stratenplan.boutersem.be/ (deze link vind je ook bovenaan het scherm). Duid de kaartlaag 'Wegeniswerken en nutswerken' aan.

Gerelateerde items

Contact

Openbaar domein
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 79
openbaardomein@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00