Aanvraag attesten en getuigschriften

De dienst Burgerzaken levert volgende attesten en getuigschriften af: 

 • Getuigschrift van woonst 
 • Getuigschrift van woonst met historiek adressen  
 • Getuigschrift van inschrijving
 • Bewijs van nationaliteit (alleen voor Belgen) 
 • Attest samenstelling van het gezin  
 • Bewijs van leven  
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister 
 • Uittreksel uit het strafregister (het vroegere " bewijs van goed gedrag en zeden" ) model 1 of model 2 
 • Uittreksel uit de geboorteakte 
 • Uittreksel uit de adoptieakte 
 • Uittreksel uit de huwelijksakte 
 • Uittreksel uit de echtscheidingsakte 
 • Uittreksel uit de overlijdensakte 
 • Attest van wettelijke samenwoning 

Voorwaarden

De aanvrager, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzondere gemachtigde zoals een notaris of een advocaat kunnen een attest of getuigschrift aanvragen. 

Procedure

De aanvraag kan gebeuren: 

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken na afspraak 
 • via e-mail : het gevraagde attest of getuigschrift wordt afgehaald door de aanvrager, doorgemaild of per post opgestuurd. 
 • via het e-loket : het gevraagde attest of getuigschrift wordt afgehaald door de aanvrager, doorgemaild of per post opgestuurd. 

Een uittreksel uit het strafregister wordt enkel afgegeven aan de aanvrager. Het wordt niet doorgemaild of per post opgestuurd. 

Kostprijs

Alle attesten en getuigschriften worden gratis afgeleverd.

Meer info

Ook via de website "Mijn dossier" https://www.mijndossier.rrn.fgov.be  kan je met jouw elektronische identiteitskaart een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen. 
Opgelet! Om deze website te kunnen raadplegen moet de kaartlezer van de elektronische identiteitskaart geïnstalleerd zijn. 

Contact

Burgerzaken
Nu gesloten

Boek je afspraak online of via een telefoontje aan onze dienst. Heb je een dringend probleem of een prangende vraag? Bel ons! Dan bespreken we telefonisch hoe we je het snelst kunnen helpen.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis
Tel.
016 72 10 60
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten

Om u de beste dienstverlening te garanderen werken we bij voorrang op afspraak. Hierdoor vermijden we wachttijden en wordt u snel en voorbereid geholpen. Maak bij voorkeur je afspraak via het online bookingsformulier (link via de website), indien dat niet kan, contacteer dan de dienst via burgerzaken@boutersem.be of 016 72 10 60.  Heb je een dringend probleem of een prangende vraag? Bel ons! Dan bespreken we telefonisch hoe we je het snelst kunnen helpen.