Willebringen-Honsem: Weg- en rioleringswerken

Fiets je mee over de hernieuwde Meldertsestraat?

Geduld loont! Op dinsdag 7 november 2023 openen we het nieuwe fietspad langs de Meldertsestraat.

De gemeente Boutersem, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zorgde samen voor een hernieuwde Meldertsestraat waar bewoners en fietsers op de eerste plaats komen. De realisatie is het sluitstuk van maar liefst 11 kilometer fietspaden binnen het ruilverkavelingsproject Willebringen. Op dinsdag 7 november om 14 uur vieren we dat graag samen met jou. De aannemer trakteert op een drankje. Iedere fietser krijgt een leuk cadeautje!

Hopelijk zien we jou dan.

Wat?

De geplande weg- en rioleringswerken Willebringen-Honsem zullen in twee fasen aanbesteed en uitgevoerd worden.

In een eerste fase worden de weg- en rioleringswerken in de Meldertsestraat uitgevoerd (deze werken zullen tegen de zomer van 2023 zijn uitgevoerd). 

De uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken staat momenteel op de planning van 2026 – 2027.

Updates

Update 18/10/2023

De Meldertsestraat zal vanaf 21/10 terug volledig open zijn. Ook de lijnbussen zullen vanaf maandag 23/10 terug hun normale reisroute volgen.

Update 05/10/2023

Door omstandigheden zal de Meldertsestraat nog een week langer afgesloten moeten blijven dan eerder aangekondigd. Op maandag 09/10/2023 zal de toplaag asfalt geplaatst worden. Vervolgens dienen de putdeksels nog op hoogte gebracht te worden. Hierdoor zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn.

Hopelijk zal half oktober de weg uiteindelijk dan toch in gebruik genomen kunnen worden. Onze excuses voor de late berichtgeving hierover.

Update 13/09/2023

De werken in de Meldertsestraat hebben vertraging opgelopen en zullen normaal eindigen op 09/10/2023.

Update 21/08/2023

De werkzaamheden in de Meldertsestraat zijn in de eindfase. Indien de weersomstandigheden het toelaten, plaatst men op 30 augustus de onderlaag asfalt.

Voorafgaandelijk zal men nog de bushaltes aanleggen en worden ook de fietspaden (aansluiting op de Willebringsestraat) afgewerkt. Na de aanleg van de onderlaag asfalt worden de bermen afgewerkt en worden ook de putdeksels in de rijweg geplaatst. 

We hopen dat midden september de toplaag asfalt geplaatst kan worden en dat men de weg vervolgens snel terug kan openstellen. Tot dan zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn en blijft bijgevolg de huidige omleiding van kracht.

Update 05/07/2023

De werkzaamheden in de Meldertsestraat verlopen minder vlot dan verwacht. Door omstandigheden hebben de rioleringswerken vertraging opgelopen en is men er niet in geslaagd om de asfalteringswerken uit te voeren.

Ondanks de start van het bouwverlof zal de aannemer in de week van 10 juli nog een pompput (ter hoogte van woning nr. 16) en een afvoerbuis voor het toekomstig wachtbekken op de grens met Meldert plaatsen. De fundering van het wegdek zal ook over het volledige traject verder aangelegd worden. Tegen half augustus worden de asfalteringswerken voorzien. 

Tijdens het bouwverlof zal de weg echter afgesloten blijven voor doorgaand verkeer. We gaan er van uit dat tegen 1 september de werken volledig afgerond zijn en dat de weg opnieuw opengesteld kan worden.

Update 08/05/2023 

 • De rioleringswerken in de Meldertsestraat zijn uitgevoerd.
 • Waterdichtingsproeven, cameraonderzoeken e.d. zijn lopende.
 • De voorbereidende werken voor de aanleg van de kasseiverharding in de Veldstraat zijn gestart.
 • Er wordt naar gestreefd om tegen eind mei de boordstenen (glijbekisting) in de Meldertsestraat te kunnen plaatsen.
 • Aansluitend daarop zullen de werken voor de aanleg van het wegdek snel volgen.
 • Onder voorbehoud van de weersomstandigheden e.d. zal er nog voor het bouwverlof geasfalteerd kunnen worden.

Ter info: de tractorsluis die enkele weken geleden was weggenomen - om bewoners in de werfzone een uitweg te geven - wordt nu opnieuw tijdelijk geplaatst. Dit omwille van een toename van sluipverkeer en het zo ontstaan van gevaarlijke situaties op de landbouwweg (meer fietsverkeer en landbouwverkeer). 

Update 19/01/2023

 • De riolering in de Veldstraat en Meldertsestraat vanaf de grens met Meldert tot de Jordaanstraat is aangelegd.
 • In de volgende fase wordt de rijweg tot aan het kruispunt met de Willebringsestraat verder opgebroken. Na aanleg van de riolering wordt de sleuf aangevuld met steenslag zodat aangelanden tot aan hun woning kunnen. Dit in afwachting tot de start van de opbouw van een nieuw wegdek.
 • Voor de bewoners van het gedeelte tussen het kruispunt met de Willebringsestraat tot de grens met Opvelp wordt er een afvalophaalpunt voorzien ter hoogte van het kruispunt met de Willebringsestraat. Indien nodig helpt de aannemer met het verplaatsen van de afvalcontainers.
 • Vanaf 30 januari zal de werfzone echter volledig moeten afgesloten worden en zal het ook niet meer mogelijk zijn om nog vanuit Willebringen in de richting van Opvelp te rijden en omgekeerd. Ook de bushalte Honsem kapel zal niet meer bediend kunnen worden. Vanaf dan zal de volledige omleidingsroute gevolgd moeten worden voor alle doorgaand verkeer. Busreizigers kunnen terecht op de routeplanner van De Lijn via www.delijn.be voor actuele omleidingsinfo.
 • De parallel gelegen landbouwweg is voorbehouden als alternatieve fietsverbinding. Omwille van het veelvuldige sluipverkeer is er een tijdelijke tractorsluis geplaatst.

We zijn er ons van bewust dat ingestelde omleiding zeer lang is en grote hinder met zich meebrengt, ook voor de aanpalende deelgemeenten Opvelp en Meldert. Maar er is spijtig genoeg geen korter alternatief mogelijk. Wij hopen op uw begrip.

Update 24/10/2022
Aanvang wegenis- en rioleringswerken uitgesteld naar 7 november

 • De aanleg van de nutsleidingen in de Meldertestraat zijn uitgevoerd. De rioleringswerken zullen op maandag 7 november aanvatten i.p.v. maandag 24 oktober, zoals eerder gecommuniceerd.
 • De aannemer start op de grens met Hoegaarden (Meldert) en gaat zo stelselmatig de rijweg opbreken in de richting van Bierbeek (Opvelp). De rijweg wordt over het volledige traject wel stuk geklopt maar blijft berijdbaar met een aangepaste snelheid (er wordt een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld).
 • In eerste instantie - tot eind 2022 zal de Meldertsestraat enkel afgesloten worden tussen de grens met Hoegaarden en het kruispunt met de Willebringsestraat. Er blijft tot na het eindejaarsverlof verkeer mogelijk van Willebringen (centrum) naar Opvelp en omgekeerd. Tijdens deze periode gaan in opdracht van De Watergroep en in opdracht van Fluvius de huisaansluitingen wel vervangen worden, dit betekent dat er dienstvoertuigen langs de weg zullen staan.
 • De reeds ingestelde omleiding voor fietsers via de parallel gelegen veldweg blijft van toepassing.

Update 29/08/2022

Hernieuwde planning met NIEUWE DATA voor de werken in de Meldertsestraat

OPGEPAST: deze data zijn aanpassingen t.o.v. de data die vermeld waren in de vorige update, en de bewonersbrief die daarover werd bedeeld.

Info over de komende werken:

In de Meldertsestraat wordt op maandag 5 september gestart met het ‘bouwrijp maken’ van de werf voor de aanleg van de nutsleidingen. In de praktijk betekent dit dat de aannemer van de wegenwerken (LIEMA -wegenbouw) de bestaande fietspaden gaat opbreken voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen.

De aannemer - die werkt in opdracht van de nutsmaatschappijen Fluvius (elektriciteit), Watergroep en Telenet - start midden september met het ondergronds brengen van het nog aanwezige bovengrondse net en met het vernieuwen van de waterleiding. Beide werken zullen minstens een maand duren. Tot het einde van deze werken zal er nog doorgaand verkeer mogelijk zijn met plaatselijk beurtelings verkeer.

Volgens planning zullen de wegenis- en rioleringswerken op 24 oktober van start kunnen gaan. Vanaf dan dient de rijweg volledig afgesloten te worden voor het doorgaand verkeer en zullen er omleidingen van toepassing zijn. Voor het gemotoriseerd verkeer zal dit via Opvelp - Bevekom - Meldert georganiseerd worden en voor fietsers zal de omleiding lopen via de parallelle landbouwweg ten zuiden van de Meldertsestraat - Kerselaarstraat.

Vanaf 24 oktober tot het einde der werken zullen De Lijnbussen 6 en 541 de haltes op de route van de werfzone (Kerselaarstraat , Meldertsestraat, Hoegaardsesteenweg) niet bediend worden. Als alternatief dienen reizigers op de stappen ter hoogte van “Meldert Oud Station” of “Opvelp Kruispunt”.

Voor de werken zijn 180 werkdagen voorzien. Dit betekent dat de werken tegen de zomer van 2023 zullen uitgevoerd zijn.

Je kan de presentatie van de bewonersvergadering van 23 augustus 'Willebringen Meldertsestraat' bekijken (zie bijlage onderaan deze pagina).

Update 10/08/2022

Infoavond Wegenis- en rioleringswerken Meldertsestraat

Naar aanleiding van de start van de werken in de Meldertsestraat, wordt er op dinsdag 23 augustus om 19 u in het buurthuis van Vertrijk (Schoolstraat 15) een infoavond gehouden waar meer details over de werken en de planning zullen worden toegelicht.

Info over de komende werken:

In de Meldertsestraat wordt op maandag 22 augustus gestart met het ‘bouwrijp maken’ van de werf voor de aanleg van de nutsleidingen. In de praktijk betekent dit dat de aannemer van de wegenwerken (LIEMA -wegenbouw) de bestaande fietspaden gaat opbreken voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen.

De aannemer - die werkt in opdracht van de nutsmaatschappijen Fluvius (elektriciteit), Watergroep en Telenet - start begin september met het ondergronds brengen van het nog aanwezige bovengrondse net en met het vernieuwen van de waterleiding. Beide werken zullen minstens een maand duren. Tot het einde van deze werken (schatting eind september) zal er nog doorgaand verkeer mogelijk zijn met plaatselijk beurtelings verkeer.

Volgens planning zullen de wegenis- en rioleringswerken op 3 oktober van start kunnen gaan. Vanaf dan dient de rijweg volledig afgesloten te worden voor het doorgaand verkeer en zullen er omleidingen van toepassing zijn. Voor het gemotoriseerd verkeer zal dit via Opvelp - Bevekom - Meldert georganiseerd worden en voor fietsers zal de omleiding lopen via de parallelle landbouwweg ten zuiden van de Meldertsestraat - Kerselaarstraat.

Voor de werken zijn 180 werkdagen voorzien. Dit betekent dat de werken tegen de zomer van 2023 zullen uitgevoerd zijn.

Dit bericht wordt als bewonersbrief aan de omwonenden bezorgd. Je vindt dit bericht ook in bijlage.

Update 07/03/2022

Langs de Meldertsestraat en omgeving zullen deze week op enkele locaties peilingen uitgevoerd worden naar de exacte ligging van de nutsleidingen ter voorbereiding van de geplande rioleringswerken.

Plaatselijk wordt de helft van de rijweg hiervoor ingenomen, maar doorgaand verkeer zal mogelijk blijven. Graag uw aandacht om de werkzone met een aangepast snelheid te kruisen.

Update 13/12/2021

Wegenis- en rioleringswerken in de Meldertsestraat starten in het voorjaar van 2022. Er zal een infomoment voorzien worden. Meer info volgt later.

Update 01/01/2020

Als vooronderzoek op de in de toekomst uit te voeren wegenis- en rioleringwerken te Honsem-Willebringen zullen er tussen 09.01.2020 en 16.01.2020 reinigings- en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd worden in volgende straten:

 • Doornstraat
 • Jordaanstraat
 • Meldertsestraat
 • Veldstraat
 • Bevekomsestraat

De betreffende straten worden hiervoor niet afgesloten maar enige hinder of oponthoud is wel mogelijk.

De betrokken bewoners ontvingen hierover een brief (zie bijlage).

Contact

Openbaar domein
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 79
openbaardomein@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten