Willebringen-Honsem: Weg- en rioleringswerken

Update 29/08/2022

Hernieuwde planning met NIEUWE DATA voor de werken in de Meldertsestraat

OPGEPAST: deze data zijn aanpassingen t.o.v. de data die vermeld waren in de vorige update, en de bewonersbrief die daarover werd bedeeld.

Info over de komende werken:

In de Meldertsestraat wordt op maandag 5 september gestart met het ‘bouwrijp maken’ van de werf voor de aanleg van de nutsleidingen. In de praktijk betekent dit dat de aannemer van de wegenwerken (LIEMA -wegenbouw) de bestaande fietspaden gaat opbreken voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen.

De aannemer - die werkt in opdracht van de nutsmaatschappijen Fluvius (elektriciteit), Watergroep en Telenet - start midden september met het ondergronds brengen van het nog aanwezige bovengrondse net en met het vernieuwen van de waterleiding. Beide werken zullen minstens een maand duren. Tot het einde van deze werken zal er nog doorgaand verkeer mogelijk zijn met plaatselijk beurtelings verkeer.

Volgens planning zullen de wegenis- en rioleringswerken op 24 oktober van start kunnen gaan. Vanaf dan dient de rijweg volledig afgesloten te worden voor het doorgaand verkeer en zullen er omleidingen van toepassing zijn. Voor het gemotoriseerd verkeer zal dit via Opvelp - Bevekom - Meldert georganiseerd worden en voor fietsers zal de omleiding lopen via de parallelle landbouwweg ten zuiden van de Meldertsestraat - Kerselaarstraat.

Voor de werken zijn 180 werkdagen voorzien. Dit betekent dat de werken tegen de zomer van 2023 zullen uitgevoerd zijn.

Je kan de presentatie van de bewonersvergadering van 23 augustus 'Willebringen Meldertsestraat' bekijken (zie bijlage onderaan deze pagina).

Wat?

De geplande weg- en rioleringswerken Willebringen-Honsem zullen in twee fasen aanbesteed en uitgevoerd worden.

In een eerste fase worden de weg- en rioleringswerken in de Meldertsestraat uitgevoerd (deze werken zullen tegen de zomer van 2023 zijn uitgevoerd). 

De uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken staat momenteel op de planning van 2026 – 2027.

Updates

Update 10/08/2022

Infoavond Wegenis- en rioleringswerken Meldertsestraat

Naar aanleiding van de start van de werken in de Meldertsestraat, wordt er op dinsdag 23 augustus om 19 u in het buurthuis van Vertrijk (Schoolstraat 15) een infoavond gehouden waar meer details over de werken en de planning zullen worden toegelicht.

Info over de komende werken:

In de Meldertsestraat wordt op maandag 22 augustus gestart met het ‘bouwrijp maken’ van de werf voor de aanleg van de nutsleidingen. In de praktijk betekent dit dat de aannemer van de wegenwerken (LIEMA -wegenbouw) de bestaande fietspaden gaat opbreken voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen.

De aannemer - die werkt in opdracht van de nutsmaatschappijen Fluvius (elektriciteit), Watergroep en Telenet - start begin september met het ondergronds brengen van het nog aanwezige bovengrondse net en met het vernieuwen van de waterleiding. Beide werken zullen minstens een maand duren. Tot het einde van deze werken (schatting eind september) zal er nog doorgaand verkeer mogelijk zijn met plaatselijk beurtelings verkeer.

Volgens planning zullen de wegenis- en rioleringswerken op 3 oktober van start kunnen gaan. Vanaf dan dient de rijweg volledig afgesloten te worden voor het doorgaand verkeer en zullen er omleidingen van toepassing zijn. Voor het gemotoriseerd verkeer zal dit via Opvelp - Bevekom - Meldert georganiseerd worden en voor fietsers zal de omleiding lopen via de parallelle landbouwweg ten zuiden van de Meldertsestraat - Kerselaarstraat.

Voor de werken zijn 180 werkdagen voorzien. Dit betekent dat de werken tegen de zomer van 2023 zullen uitgevoerd zijn.

Dit bericht wordt als bewonersbrief aan de omwonenden bezorgd. Je vindt dit bericht ook in bijlage.

Update 07/03/2022

Langs de Meldertsestraat en omgeving zullen deze week op enkele locaties peilingen uitgevoerd worden naar de exacte ligging van de nutsleidingen ter voorbereiding van de geplande rioleringswerken.

Plaatselijk wordt de helft van de rijweg hiervoor ingenomen, maar doorgaand verkeer zal mogelijk blijven. Graag uw aandacht om de werkzone met een aangepast snelheid te kruisen.

Update 13/12/2021

Wegenis- en rioleringswerken in de Meldertsestraat starten in het voorjaar van 2022. Er zal een infomoment voorzien worden. Meer info volgt later.

Update 01/01/2020

Als vooronderzoek op de in de toekomst uit te voeren wegenis- en rioleringwerken te Honsem-Willebringen zullen er tussen 09.01.2020 en 16.01.2020 reinigings- en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd worden in volgende straten:

  • Doornstraat
  • Jordaanstraat
  • Meldertsestraat
  • Veldstraat
  • Bevekomsestraat

De betreffende straten worden hiervoor niet afgesloten maar enige hinder of oponthoud is wel mogelijk.

De betrokken bewoners ontvingen hierover een brief (zie bijlage).

Contact

Openbaar domein
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak. Kies optie 3 bij telefonisch contact.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 60
openbaardomein@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00