Gemeenteraad

Werking

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en heeft een verordenende bevoegdheid: de gemeenteraad kan bijgevolg gemeentelijke reglementen goedkeuren.

De bevoegdheden van de gemeenteraad zijn o.m.:

  • Goedkeuren van de begroting en van de rekeningen
  • Benoeming van het gemeentepersoneel
  • Stemmen over de uitvoering van grote werken
  • Vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen van werken, leveringen en diensten

De gemeenteraad bestaat uit 19 leden. Deze worden om de 6 jaar gekozen door de inwoners. Het aantal raadsleden waarover een gemeentebestuur mag beschikken hangt af van het aantal inwoners.

Zittingen

Elke 4de of 5de donderdag van de maand (behalve juli) komt de gemeenteraad samen. In sommige gevallen wordt er afgeweken van deze datum.

De openbare vergadering van de gemeenteraad is toegankelijk voor het publiek. De besloten vergadering gebeurt achter gesloten deuren daar deze meestal over personen gaat waarover er moet gestemd worden (aanstellingen, enz.).

Openingsuren & contact

tel.
016 72 10 64
e-mail
secretariaat@boutersem.be