1722 tijdens storm of wateroverlast

Als je de brandweer nodig hebt, maar er geen levensgevaar is.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd op basis van de waarschuwingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI).

Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

De activatie van het nummer 1722 zal steeds via de media aangekondigd worden.

Sinds juli 2021 kan je terecht op het e-loket:

www.1722.be

Dit nationale e-loket handelt je aanvraag op dezelfde wijze af als een oproep naar het nummer 1722. Je kan nog steeds bellen naar 1722 als het nummer actief is, maar het e-loket zal altijd de meest efficiënte manier zijn om brandweerhulp bij noodweer voor niet-levensbedreigende situaties te vragen. Het e-loket is ook permanent bereikbaar.

In bijlage vind je een schema over welk nummer te bellen in geval van nood.

Kort samengevat:

  • voor dringende hulp (brand, levensgevaar): 112 of app ‘112 BE’
  • bij stormschade of wateroverlast: 1722
  • voor niet-dringende interventie kan je ook terecht op het e-loket van www.hvzoost.be