Besluitenlijst RMW

Na de zitting wordt een verslag "Bericht aan de bevolking" opgemaakt. Dit verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd op de volgende Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW).