Bekendmakingen

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door de burgemeester bekend gemaakt op de gemeentelijke website met vermelding van de datum dat ze worden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekend gemaakt worden (Art. 186 van het gemeentedecreet)