Geschiedenis van de deelgemeentes

De deelgemeentes die nochtans deel uitmaakten van de noordelijke grens van het graafschap Brunengeruz, werden niet vermeld in een document dat steunt op gegevens uit het jaar 1036.
Dit komt ongetwijfeld voort uit het feit dat de hier gevestigde “heems" ofwel afhingen van een kloostergemeenschap, ofwel rechtstreeks onder het gezag stonden, eerst van de keizers, vervolgens van hertogen en tenslotte van de prins-bisschoppen van Luik.
Zij werden uitgebaat door pachters die cijnsplichtig waren tegenover hen. Het is pas na het gewapenderhand in bezit nemen van dat graafschap door de graaf van Leuven in 1013 dat de deelgemeentes uit de onbekendheid zijn getreden.

Openingsuren & contact

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 71
e-mail
dienstcultuur@boutersem.be