Beheerraad bibliotheek

De bibliotheek valt als  culturele instelling onder het Cultuurpact. 
Dit betekent dat er een Raad van Bestuur moet samengesteld worden waarin de ideologische en filosofische strekkingen binnen de gemeente vertegenwoordigd zijn. 
De Raad van Bestuur kan erop toezien dat al die verschillende strekkingen aan bod komen in de bibliotheek. 
De Raad van Bestuur houdt zich bezig met de beleidszaken zoals b.v. begroting, dienstreglement, speciale activiteiten, onopgeloste lenersproblemen, het opmaken van een beleidsplan ... 
De Raad van Bestuur wordt na elke gemeenteraadsverkiezing ontbonden. 
In Boutersem is de Raad van Bestuur samengesteld uit bibliotheekgebruikers, vertegenwoordigers van de verenigingen uit het socio-culturele veld en afgevaardigden van de verschillende fracties in de gemeenteraad. Binnen de eerste 6 maanden van de nieuwe legislatuur, benoemt de gemeenteraad de leden van de Raad van Bestuur. De voorzitter wordt door de leden zelf verkozen. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap. 
Naast de 16 leden van de Raad van Bestuur zijn op elke vergadering ook ambtshalve aanwezig : de Schepen van Cultuur en de bibliothecaris.