GECORO

Volgens het decreet de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (afdeling 3) moet op gemeentelijk niveau een commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) opgericht worden.

Het aantal leden van deze commissie is afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. 
Voor een gemeente van minder dan 10 000 inwoners zijn er minimum 7 en maximum 9 leden nodig. 
Minimum ¼ van de leden (voorzitter inbegrepen) zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening.
De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente

Openingsuren & contact

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 56
e-mail
omgeving@boutersem.be