PWA

Het PWA-DCO Boutersem is een vzw. Het tracht werklozen en leefloners die moeilijk inpasbaar zijn in het beroepsleven te helpen en te begeleiden via jobs die door hun aard of hun occasioneel karakter niet door het gewone arbeidscircuit kunnen worden uitgevoerd..

Het PWA-DCO Boutersem vzw is ondergebracht in de pastorie van Neervelp en Kerkom met als hoofdzetel Neervelp.
Het is een plaatselijke dienstenchequeonderneming die actief is als poetsdienst en strijkatelier. 

De raad van bestuur van de vzw:
voorzitter : dhr. Patrick Derde
ondervoorzitter : dhr. Ward Willemaerts
secretaris: dhr. Vanhecke
penningmeester : Mevr. Marylène Dourée

 

Openingsuren & contact

adres
Vertrijksestraat 13370 Boutersem
tel.
016 89 69 43
e-mail
pwa.dco@boutersem.be
Vandaag gesloten