PWA

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Boutersem is een vzw opgericht in de schoot van de gemeente. Het tracht werklozen en leefloners die moeilijk inpasbaar zijn in het beroepsleven te helpen en te begleiden via jobs die door hun aard of hun occasioneel karakter niet door het gewone arbeidscircuit kunnen worden uitgevoerd..

Het pwa-kantoor is sedert juni 2007 ondergebracht in de pastorie van Neervelp.
Het herbergt eveneens een dienstenchequeonderneming die actief is als poetsdienst en strijkatelier. Er werken meer dan 35 werknemers.

De algemene leiding is toevertrouwd aan dhr.Paul Vangoidsenhoven,hierin bijgestaan door mevr. Chris De Ruyck en mevr. Anita Dehennin

Het dagelijksbestuur van de vzw.
Voorzitter : dhr. Patrick Derde
Ondervoorzitter : dhr. Ward Willemaerts
Penningmeester : Mevr. Marylène Dourée
Lid : dhr. Louis Schotmans

Openingsuren & contact

adres
Vertrijksestraat 13370 Boutersem
tel.
016 89 69 43
e-mail
pwa.dco@boutersem.be
Vandaag gesloten