Ambulante handel

Voor het uitvoeren van een ambulante activiteit dien je over een machtiging (een leurkaart) te beschikken.

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling van goederen met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument en dit door een handelaar buiten zijn vestiging(en)  hetzij door elke andere persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent.

Je hebt geen leurkaart nodig voor:

 • de verkopen aan professionelen voor beroepsdoeleinden;
 • de diensten die uitgaan van professionelen waarvan het beroep aan deontologische regels, goedgekeurd door de overheid, onderworpen is.
 • Er zijn 3 types van machtigingen:

  1. machtiging als werkgever

  Deze wordt afgegeven op naam van de werkgever - natuurlijk persoon - of van de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. In het laatste geval wordt ze toegewezen via de persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Met deze machtiging heeft u toelating om een activiteit uit te oefenen:

  • hetzij op alle plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument;
  • hetzij op alle plaatsen met inbegrip van ten huize van de consument.
  1. machtiging als aangestelde B

  Deze wordt afgegeven op naam van een persoon en laat de uitoefening van de activiteit toe op alle plaatsen met inbegrip van ten huize van de consument.

  1. machtiging als aangestelde A
  • Zij wordt afgegeven op naam van de onderneming, natuurlik persoon of vennootschap en kan daardoor tussen de aangestelden uitgewisseld worden;
  • Zij laat de activiteit toe op alle plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument.

Meer info

Ondernemingsloket te Tienen:

K.M.O. Direct v.z.w. , Goossensvest 42, 3300 Tienen (tel. 016 81 24 45 - fax. 016 82 09 26)
open van maandag tot vrijdag van 08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. 
E-mail : sb.tienen@kmodirect.be

Ondernemingsloketten te Leuven:

• Securex Ondernemingsloket v.z.w., Tiensevest 58, 3000 Leuven (tel. 016 38 86 11 - fax. 016 38 86 50)  e-mail: leuven@securex.be 
• Formalis v.z.w., Kardinaal Mercierlaan 65, 3001 Leuven (tel. 016 20 23 20 - fax. 016 22 22 14)
e-mail: leuven@formalis.be 
• Acerta Ondernemingsloket v.z.w., Diestsepoort 1, 3000 Leuven (tel. 016 24 52 28 - fax. 016 24 52 40) e-mail: olk.leuven@acerta.be
• K.M.O. Direct v.z.w., Diestsevest 52-54, 3000 Leuven (tel. 016 24 41 00 - fax 016 28 44 49)
website: www.kmodirect.be 

Voorwaarden

Het verkrijgen van de machtiging is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (EU, uitgebreid met Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) of genieten van één van de vrijstellingen van de beroepskaart;
 • de uitoefening van de activiteit via een machtiging als aangestelde A is eveneens toegelaten voor onderdanen van de Europese Economische Ruimte, houders van een beroepskaart of een arbeiderskaart naargelang zij deze activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefenen;
 • voor de machtiging als werkgever voldoen aan de kennis van bedrijfsbeheer;
 • voor de uitoefening van activiteiten ten huize van de consument een gunstig bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen of door het parket gemachtigd zijn om de activiteit uit te oefenen. 

Procedure

Vóór je ambulante handel drijft, moet je over een machtiging beschikken. Deze machtiging kan je bekomen bij een erkend ondernemingsloket.

 

Middenstand

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 65
e-mail
dienstmiddenstand@boutersem.be
Vandaag gesloten

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)