Containers voor verenigingen

Bij occasionele evenementen, in gemeentelijke zalen, kunnen verenigingen een container aanvragen bij het gemeentebestuur.

Procedure

De containers kunnen aangevraagd worden bij de dienst Verhuur. 016 72 10 63

mailto:dienstverhuur%40boutersem.be

Bedrag

Er wordt geen huur aangerekend voor de container. De container wordt geledigd bij de eerstvolgende ophaling.
Het afval wordt gewogen en  het gemeentebestuur stuurt de factuur naar de betrokken vereniging.

De retributie bedraagt € 0,25/kg voor gewoon huisvuil en € 0,18/kg voor GFT.

Dienst Afval

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Vandaag gesloten