Bekendmakingen brandweer

HIeronder volgt de lijst van de bekendmakingen van de agenda en de besluiten van het zonecollege en de zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost.

De documenten liggen gedurende de 10 werkdagen volgend op de bekendmaking ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat.

Downloads

Secretariaat

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 64
fax
016 72 10 76
e-mail
secretariaat@boutersem.be
Vandaag gesloten

Burgerzaken extra open op woensdag van 13.00 tot 15.45 u