Oprichting Beheersorgaan gemeenschapscentrum

De gemeenteraad van 30 januari 2014 stemde in met de oprichting van een gemeenschapscentrum.

Het centrum is een culturele infrastructuur die de gemeente beheert met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding. De oprichting past in het kader van een integraal en duurzaam cultuurbeleid, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

Er werd tevens een organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum vastgesteld.

De samenstelling van dit beheersorgaan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 november 2014.

 

 

Cultuur en toerisme

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 71
fax
016 72 10 69
e-mail
dienstcultuur@boutersem.be
Vandaag gesloten