Politieverordening, beheer huishoudelijke afvalstoffen