Uitvoeringsplannen

Het ontwerp wijziging uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen

ligt ter inzage van de bevolking

van 20 december 2013 tot en met 20 februari 2014.

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke bezwaren of opmerkingen indienen bij Ovam, dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar aadriaen@ovam.be

 

Dienst Afval

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Vandaag gesloten

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)