Bouwkundig erfgoed, inventaris

De inventaris van het bouwkundig erfgoed wordt aangevuld en beheerd door Onroerend Erfgoed.
Tot 2005 verscheen de inventaris in boekvorm onder de naam Bouwen door de eeuwen heen.
Tegenwoordig kan je de inventaris doorzoeken op het internet, via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/.
De databank bevat ondertussen ruim 79.000 gebouwen en bouwkundige gehelen met één of meerdere erfgoedwaarden. Je vindt er telkens een beschrijving, en informatie over stedenbouwkundige en (architectuur)historische ontwikkelingen uit de gemeente of regio.


Komt jouw eigendom voor in de vastgestelde lijst, dan gelden vier wettelijke rechtsgevolgen.
1. Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst mag je afwijken van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat, als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
2. Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Zo kan een leegstaande hoeve bijvoorbeeld een woonfunctie krijgen, ook al ligt het in agrarisch gebied.
3. Wanneer je een gebouw uit de vastgestelde lijst wil afbreken, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Een gemeente kan die alleen uitreiken nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw.
4. Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd. In de sociale woningbouw geldt de regel dat kosten voor renovatie maximaal 80% mogen bedragen van de prijs voor een nieuwbouw van dezelfde omvang. Als de renovatiekosten meer bedragen, moet het gebouw gesloopt en vervangen worden door nieuwbouw. Voor gebouwen uit de lijst geldt die regel niet.

Cultuur en toerisme

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 71
e-mail
dienstcultuur@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)