Snoekengracht

Natuurreservaat "De Snoekengracht" is gelegen in Vertrijk en is 12 ha 95a groot. De naam "Snoekengracht" komt van de gracht die er bij een bron ontspringt en die vroeger een gekende paaiplaats was voor snoeken. Gelegen in de vallei van de Velp herbergt De Snoekengracht een grote verscheidenheid aan soorten op een relatief kleine oppervlakte. Talrijke kwelzones, gevoed vanuit de watervoerende laag van het Brusseliaan, zorgen voor een permanent hoge waterstand in het natuurreservaat.

De vettige leem die zich in het gebied heeft afgezet zorgt er samen met de kalkrijke kwelzones voor dat zich hier, mede onder invloed van de menselijke activiteiten uit het verleden, een bijzondere plantengemeenschap heeft ontwikkeld. Vooral de brede orchis komt hier massaal voor maar ook minder gekende zeldzaamheden als moeraszoutgras en sterre-goudmos. Kensoorten zijn verder knolsteenbreek, scherpe boterbloem, moeraszegge, trilgras, echte koekoeksbloem, kleine ratelaar, gewone waterbies, veldrus enz.

De menselijke invloed is in dit reservaat goed te merken. Zo bestaat het natuurreservaat in de eerste plaats uit kleine percelen natte hooilanden maar ook uit elzenbroekbos, ruigten, loofbos, houtwallen, oeverwallen en bermen. Het zijn allemaal elementen die de biodiversiteit van het gebied vergroten. Sinds 1990 is er begrazingsproject met shetland pony's gestart op de elzenbroekbossen. De fauna van het gebied is erg volledig te noemen door oa de aanwezigheid van reeën, vossen, steenmarters, bunzingen enz. Meer dan 185 vlindersoorten werden in het gebied op naam gebracht.

Orchis

Cultuur en toerisme

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 71
e-mail
dienstcultuur@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u