Naschools sporten

Ben je als ouder op zoek naar een sportief alternatief voor de naschoolse opvang? Dan is het 'Naschools sporten' misschien een oplossing. Na de schooluren kan je kind zich even uitleven. Het 'Naschools sporten' wordt georganiseerd i.s.m. Sporty vzw.

Sportplus

voor kinderen van het eerste t.e.m. vierde leerjaar

Alle sport- en spelactiviteiten worden op een sportieve, leuke en speelse manier gebracht zodat alle kinderen kunnen deelnemen. Je kind hoeft dus zeker geen supersportieveling te zijn. Het naschools sporten is een ideale manier om je kind zich na de schooluren even spelend te laten uitleven.

Sportkriebels

voor kinderen van de tweede en derde kleuterklas

Sportkriebels wil 4-5 jarige kleuters warm maken om te sporten en te bewegen, ook buiten de schooluren. Alle sport- en spelactiviteiten worden op een sportieve, leuke en speelse manier gebracht zodat alle kinderen kunnen deelnemen. Sportkriebels is een ideale manier om je kind zich buiten de schooluren even spelend te laten uitleven.

Sportacademie

voor kinderen van de eerste kleuterklas

Huppelen, lopen, springen, klauteren en klimmen. De 3-jarige kleutertjes leven zich uit op de sportacademie. Ook tikspelletjes, ritmisch bewegen, overloopspelletjes, evenwichtsoefeningen, ... komen aan bod.Hoepels, ballen, schoenen, dozen, pittenzakjes, ... je kan het zo gek niet bedenken of de sportacademie verzint er wel een spelletje mee.

Meer info

De lessen gaan door in de Sport’O’droom, Kerkomsesteenweg 49, 3370 Boutersem en vinden plaats:

op dinsdag van 15.45 u tot 17.15 u: SPORTPLUS

op woensdag van 14 u tot 16 u en/of op vrijdag van 16 u tot 17 u: SPORTKRIEBELS

op vrijdag van 16 u tot 17 u: SPORTACADEMIE

Kostprijs:

Het bedrag verschilt per trimester en per sessie (afhankelijk van de duur van de sessie).

De juiste bedragen vind je terug in bijgaande folder.

Opgelet! Er dienen minstens 8 kinderen per sessie ingeschreven te zijn om de sessie te laten doorgaan.

Via het OCMW kan je beroep doen op een tussenkomst via het bestaande reglement rond jeugdintegratie bij sportieve initiatieven.

Procedure

Inschrijven voor het eerste trimester: vanaf de eerste week van het nieuwe schooljaar.

Inschrijven voor het tweede trimester: vanaf de kerstvakantie.

Inschrijven voor het derde trimester: vanaf de paasvakantie.

Inschrijven kan:

  • via het formulier Naschools sporten op het E-loket van de gemeentelijke website
    www.boutersem.be (vul per kind één formulier in): http://www.boutersem.be/E-loket

of

  • bij de dienst kinderopvang of bij de sportdienst (Neervelpsestraat 11)

Na inschrijving ontvang je alle lesinformatie en een uitnodiging tot betaling.

Gelieve zo snel mogelijk te betalen zodat jouw kind verzekerd is. Voor kinderen tot 12 jaar zal er een fiscaal attest opgemaakt worden.

Indien je kind na het naschools sporten alleen naar huis mag, gelieve dan het attest 'Toestemming om alleen naar huis te gaan' in te vullen en te bezorgen bij de dienst kinderopvang of bij de sportdienst.

Regelgeving

De afspraken zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement.

naschools sporten

Onderwijs & kinderopvang

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 78
e-mail
dienstonderwijs@boutersem.be
Vandaag gesloten