Verkrotting van woningen en gebouwen

Onder de benaming "verkrotting" vallen zowel ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen, als verwaarloosde woningen en gebouwen. Met de heffing ter bestrijding van verkrotting willen de Vlaamse overheid en de gemeente de verloedering van de leefomgeving tegengaan en de woonkwaliteit verbeteren.

Ongeschikte of onbewoonbare woningen

Een woning is ongeschikt of onbewoonbaar indien ze niet voldoende woonkwaliteit en veiligheid biedt aan de bewoner. Deze woningen komen terecht in een inventaris die opgemaakt en beheerd wordt door Wonen-Vlaanderen. Je betaalt dan jaarlijks een belasting hierop aan het Vlaams Gewest met gemeentelijke opcentiemen.

Verwaarloosde woningen en gebouwen

Verwaarlozing wordt vastgesteld aan de hand van de uiterlijke kenmerken van verval van een woning of gebouw, dus enkel langs de buitenzijde. De Vlaamse overheid heeft de bevoegdheid om verwaarlozing van woningen en gebouwen tegen te gaan, overgedragen aan de gemeente. Verwaarloosde panden komen terecht in een inventaris, die opgemaakt en beheerd wordt door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGO. Je betaalt dan jaarlijks een belasting hierop.

Huisvesting

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 56
e-mail
huisvestingsdienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)