Statuten en afsprakennota van de jeugdraad

De jeugdraad is een adviesraad, een gemeentelijke adviesorgaan.
Het is de officiële spreekbuis voor jongeren bij het gemeentebestuur. Het is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist over jongeren en kinderen.

De jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat de jongeren en het jeugdwerk aanbelangt en beïnvloedt.
Zo'n advies kan gaan over subsidies en reglementen maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden of aanplakborden.

De jeugdraad organiseert ook allerlei leuke activiteiten en brengt jongeren samen die het jeugdbeleid mee vorm willen geven.Procedure

Als jeugdvereniging kan je toetreden tot de jeugdraad, mits je vereniging voldoet aan een aantal algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden. Het reglement kan je onderaan terugvinden.

Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag in de jeugdraad zitten? Neem dan contact op met de voorzitter van de jeugdraad, want ook jouw mening is belangrijk!

Contactgegevens voorzittersduo jeugdraad:

Anke Leroy en Brecht Decuyper

Groenstraat 104, 3370 Boutersem

jeugdraad3370@gmail.com Wat meebrengen

Jezelf, verfrissende ideeën en een gezonde dosis enthousiasme.Jeugdraad

Jeugd

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 74
e-mail
jeugddienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)