Rijbewijs E, aanhangwagen

Indien je met een aanhangwagen van meer dan 750kg wenst te rijden is de categorie E verplicht. Dit geldt voor de hoofdcategorieën B,C en D.


Meer info

Meer informatie i.v.m. mogelijke categorieën, rijgeschiktheidsattest, vakbekwaamheid,... kan je vinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. www.mobilit.belgium.be

Voorwaarden

Je dient reeds houder te zijn van een rijbewijs voor de hoofdcategorie en je moet geen nieuw theoretisch examen afleggen.

Je moet minstens 18 jaar zijn.

Procedure

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Je volgt minstens 8 uren rijles bij een erkende rijschool, daarna dien je ook je praktisch examen af te leggen met deze rijschool.
 • Je kan ook een opleiding volgen met een voorlopig rijbewijs (M3) en 1 of 2 begeleiders. Hiervoor kan je een aanvraagformulier bekomen op de dienst burgerzaken. De gegevens van de begeleider(s) moeten op het aanvraagformulier ingevuld en door hem/hen ondertekend worden. Indien de begeleider(s) een inwoner is van de gemeente zullen zijn rijbewijsgegevens door de dienst nagekeken worden. Indien je begeleider(s) in een andere gemeente/stad woont, dient hij zich eerst in zijn gemeente/stad aan te bieden om zijn rijbewijsgegevens te laten nakijken.

Opgelet: indien het gaat om de categorie CE of DE, kijk dan ook na of het medisch onderzoek van groep 2 nog geldig is. 

 

 

Wat meebrengen

- Voor het voorlopige rijbewijs M3 breng je mee

 • de kandidaat
  • je identiteitskaart
  • eventueel 1 recente pasfoto (dit enkel als je een andere foto wil dan deze op je identiteitskaart of als je foto niet meer gelijkend is)
  • het formulier "Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs", ingevuld en ondertekend op de voor- en achterzijde.
  • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer.
 • de begeleider:
  • je identiteitskaart
  • je rijbewijs

- Voor het definitieve rijbewijs breng je mee

 • je  identiteitskaart
 • het formulier " Aanvraag voor een rijbewijs", volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterzijde.
 • eventueel je voorlopig rijbewijs.
 • je huidig rijbewijs
 • eventueel 1 recente pasfoto (dit enkel als je een andere foto wil dan deze op je identiteitskaart of als je foto niet meer gelijkend is).
 • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer ( indien nog niet in ons bezit).
 • eventueel een bewijs van vakbekwaamheid (getuigschrift van basiskwalificatie) afgeleverd door een erkend examencentrum.

In het gemeentehuis staat een fotocabine waar je voor €5 pasfoto's kunt laten maken.

Bedrag

 • Voorlopig rijbewijs: € 25
 • Rijbewijs: € 25

Het rijbewijs kan afgehaald worden vanaf de 4de werkdag na aanvraag

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u