Rijbewijs A, moto

De categorie A is opgedeeld in:

Categorie A1 : max. 15 PK en 11 KW met een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 KW per kg. en driewielers tot maximum 15 KW.

Categorie A2 : max. 47 PK en 35 KW met een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan 0,2 KW per kg. en driewielers tot maximum 15 KW.

Categorie A : max. + 47 PK en + 35KW en je mag hiermee ook driewielers besturen met een vermogen van meer dan 15 KW. 

 

Meer info

Meer informatie i.v.m. mogelijke categorieën, rijgeschiktheidsattest, vakbekwaamheid,... kan je vinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. www.mobilit.belgium.be

Voorwaarden

De toegangsleeftijd tot deze categorieën is verschillend per categorie:

Categorie A1: 18 jaar (rechtstreeks door minimum 9 uur opleiding in een erkende rijschool + examens theoretisch en praktijk)

Categorie A2: 20 jaar (rechtstreeks door minimum 9 uur opleiding in een erkende rijschool + examens theoretisch en praktijk of geleidelijke toegang = 2 jaar rijbewijs A1 + 4 uur opleiding in een erkende rijschool + praktijk examen.

Categorie A:  22 jaar (rechtstreeks door minimum 9 uur opleiding in een erkende rijschool + examens theoretisch en praktijk of geleidelijke toegang = 2 jaar rijbewijs A2 + 4 uur opleiding in een erkende rijschool + praktijk examen.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • het formulier "Aanvraag voor een rijbewijs" afgeleverd door het examencentrum, volledig ingevuld en ondertekend aan de voor- en achterzijde.
  • je oud rijbewijs en eventueel je voorlopig rijbewijs (M3)
  • eventueel 1 recente pasfoto (dit enkel als je een andere foto wil dan deze op je identiteitskaart of als je foto niet meer gelijkend is)

Bedrag

Kostprijs: € 25 ( te betalen bij aanvraag)

Het rijbewijs kan afgehaald worden vanaf de 4de werkdag na aanvraag.

Uitzonderingen

  • je moet geen theoretisch examen meer afleggen voor het bekomen van de categorie A2/A als je reeds in het bezit bent van een rijbewijs categorie A1/A2
  • als je een rijbewijs categorie B bezit afgeleverd voor 1 mei 2011, dan mag je een motor categorie A1 besturen. Opgelet : dit is enkel toegelaten op Belgisch grondgebied.
  • als je meer dan 2 jaar een rijbewijs categorie B bezit,afgegeven na 1 mei 2011, dan mag je een motor categorie A1 besturen op voorwaarde dat je 4 uur opleiding volgt in een erkende rijschool. De code 372 zal op je rijbewijs aangebracht worden. Opgelet : dit is enkel geldig op Belgisch grondgebied.

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag gesloten