Milieuadviesraad

De milieuadviesraad (MAR) is een gemeentelijke raad die onafhankelijk van andere organisaties of organen advies uitbrengt over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid.

De MAR heeft tot doel:

  • in algemene zin te streven naar het behoud, het herstel en/of de verbetering van het landschap, het leefmilieu en de natuur in de gemeente;
  • het adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, van de schepen van leefmilieu of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief;
  • vervullen van een informatieve en opvoedende taak bij de bevolking betreffende problemen over leefmilieu;
  • het uitvoeren van andere acties op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.

Milieu en duurzaamheid

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u