Adoptie

In België bestaan twee vormen van adoptie:

De gewone adoptie betreft zowel minderjarigen als meerderjarigen. De rechten en plichten die deze vorm van adoptie met zich meebrengt, zijn minder ingrijpend dan bij de volle adoptie.
De belangrijkste kenmerken van de gewone adoptie zijn:

  • verbreekt de banden met het gezin van oorsprong niet;

  • creëert enkel een verwantschapsband tussen de geadopteerde en de adoptant, maar niet tussen de geadopteerde en het gezin van de adoptant;

  • creëert wel banden tussen de adoptant en de afstammelingen van de geadopteerde;

  • kan om zeer gewichtige redenen worden herroepen. 

De volle adoptie betreft een adoptie die aan het kind een statuut verleent met dezelfde rechten en verplichtingen als ware het kind geboren uit de adoptant. Deze volle adoptie is in deze zin strijdig met gewone adoptie.
De belangrijkste kenmerken van de volle adoptie zijn:

  • de volledige integratie van het kind in het gezin van de adoptant;

  • het verbreken van alle verwantschapsbanden met het oorspronkelijke gezin van de adoptant;

  • de onherroepelijkheid van de adoptie.

    Bovendien is de volle adoptie voorbehouden voor minderjarigen van minder dan 18 jaar oud. Der adoptie van een meerderjarige betreft dus steeds een gewone adoptie. 

Voorwaarden

Voor de geadopteerde :

Volle adoptie is enkel mogelijk voor een minderjarige.

Gewone adoptie is mogelijk voor minder- en meerderjarigen.

Voor de adoptant :

Zowel bij gewone als volle adoptie : Minimum 25 jaar zijn bij de ondertekening van de adoptieakte en ten minste 15 jaar ouder zijn dan de geadopteerde. Als het een adoptie betreft van het kind of adoptief kind van de echtgenoot, volstaat de leeftijd van 18 jaar en is een leeftijdsverschil van 10 jaar een voorwaarde.

Procedure

Als je wenst te adopteren, neem dan eerst en vooral contact op met één van de Centrale Autoriteiten van de Gemeenschappen, naargelang je woonplaats. 
Een adoptie wordt altijd begeleid door de Gemeenschap of door een van haar erkende adoptiediensten.

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 15.30 u