Drankvergunning, aanvraag

Een drankvergunning is een vergunning die je dient aan te vragen om gegiste - en sterke dranken te mogen schenken, zowel in publieke, vaste inrichtingen (cafés, snackbars, brasserieën, ..) als in reizende drankslijterijen (bv. tapwagen).

Gegiste dranken zijn dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22° zoals bier, wijn, ..

Sterke dranken zijn alledranken met een alcoholpercentage van meer dan 22° zoals wiskhy, cognac, ... en gedestilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2vol.% gedestilleerde alcohol bevatten zoals jenever, alcoholpops, cocktails...

Voorwaarden

Wanneer een vergunning aanvragen?

 • Bij de opening van een vaste drankgelegenheid.
 • Bij de overname van een vaste drankgelegenheid.
 • Bij ingrijpende verbouwingen van eenvaste drankgelegenheid.
 • Bij de uitbating van een reizende drankslijterij.

Procedure

Je dient de schriftelijke aanvraag tot schenken van gegiste en/of sterke dranken via onderstaand formulier dat je bezorgt aan de dienst Lokale Economie.

Er wordt nagegaan of:

Bij de (her)opening van een vaste drankgelegenheid:

 • je over een stedenbouwkundige vergunde inrichting beschikt;
 • in hoeverre de drankgelegenheid voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne;
 • je voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden;
 • in hoeverre aan de brandveiligheidsvoorwaarden zijn voldaan;
 • je, indien nodig, over een milieuvergunning beschikt.

Bij de uitbating van een reizende drankslijterij:

In dit geval wordt nagegaan of je als uitbater en de bij jou inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, voldoen aan de wettelijke eisen inzake zedelijkheid.

Uitzonderingen

Je dient geen drankvergunning aan te vragen indien:

 • je eigenaar bent van een handelszaak waar enkel drank verkocht wordt zonder te schenken.
 • je inrichter bent van een tijdelijk evenement (zoals bv. buurtfeesten, tuinfeesten, fuiven, wandeltochten met tijdelijke drankenstand, ...)
  Let op: je dient wel een toelating te hebben voor het schenken van sterke dranken.

Regelgeving

Alcohol en jongeren

Verkoop van gegiste dranken aan jongeren onder de 16 jaar  en verkoop van sterke dranken is verbonden onder de 18 jaar. Alcoholische drank schenken aan dronken personen is verboden.
Als organisator kan je beboet worden bij het overtreden van deze regel. Wanneer je een activiteit organiseert kan je best een affiche ophangen met de vermelding "Er wordt geen alcohol geschonken aan min 16-jarigen". Indien je sterke drank schenkt moet je er ook bij vermelden: " Er wordt geen sterke drank geschonken aan -18 jarigen". Tevens verwittig je best ook de medewerkers aan de toog en/of  aan de doorgeef.

Secretariaat

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 64
e-mail
secretariaat@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)