Samenstelling en statuten van de ALEB

De adviesraad lokale economie is een officiële adviesraad van de gemeente die tot doel heeft de lokale economie te versterken.
De ALEB adviseert het bestuur in verband met evoluties naar een bruisende handel en behartigt de belangen van de ondernemer.
De raad wil ook het contact tussen lokale zelfstandigen bevorderen en zo ruimte scheppen voor nieuwe activiteiten en netwerking tussen de lokale zelfstandigen.

 

Meer info

De samenstelling van de ALEB, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 mei 2019:

Stemgerechtigde leden:

 

Herten Hugo : voorzitter

Van Lommel Stijn: ondervoorzitter.

Stalpaert Isabelle

Diels Filip

De Roover René

 

Vos Frans

Vandenbeck Michelle

Aerts Steven

Vertongen Heidi

Jusgen Luc

Schreurs Nadia

Boogaerts Peter

Vanmol Vera

Henskens Pascal

 

Niet-stemgerechtigde leden

Devroye Maarten: Schepen lokale economie

Gillard Ann: gemeentelijke ambtenaar lokale economie en secretaris

 Logo ALEB

Middenstand

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 65
e-mail
dienstmiddenstand@boutersem.be
Vandaag gesloten

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)