Verandering, naam of voornaam

Enkel personen met een Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatlozen die een grondige reden hebben om van voornaam te veranderen, kunnen een procedure van (voor-)naamsverandering indienen.

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden, die je terugvindt in de folder van de FOD Justitie.

Procedure

Je richt een schriftelijke gemotiveerde aanvraag aan de FOD Justitie:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan, 115
1000 Brussel

Voeg volgende documenten toe:

  • een uittreksel uit de geboorteakte (te verkrijgen bij de gemeente waar je geboren bent)
  • een attest van Belgische nationaliteit (te verkrijgen bij de gemeente waar je nu woont)
  • een akkoordverklaring met betaling van de kosten
Brochure Veranderen van naam

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 15.30 u