Trage wegen

De gemeente heeft alle trage wegen (opgenomen in de Atlas der Buurtwegen) op haar grondgebied geïnventariseerd. De toestand van de wegen (open, gesloten) werd in kaart gebracht.
Je kan deze kaarten op deze website raadplegen.

Mobiliteit

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 56
e-mail
mobiliteit@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)