Subsidies

Bij het toekennen van subsidies wordt er onderscheid gemaakt tussen een activiteit en een project.

  • Indien je een evenement organiseert waarvan de inkomsten geschonken worden aan ontwikkelingssamenwerking, kan dit evenement als activiteit¬† in aanmerking komen voor een subsidie. Meer bepaald kan je gratis gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur, die je zelf moet aanvragen
  • Wil je een project ondersteunen in een ontwikkelingsland, dan kan je in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning.

Voorwaarden

Alle voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement.

Procedure

Je dient het subsidieformulier, volledig ingevuld, in bij de dienst Internationale samenwerking.
De GRIS zal de aanvraag beoordelen.
Indien deze gunstig wordt beoordeeld zal de adviesraad het advies voorleggen aan het college van burgemeester en schepen die dan beslist of de subsidie zal toegekend worden.

Logo GRIS

Internationale Samenwerking

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 62
e-mail
InternationaleSamenwerking@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Burgerzaken extra open op woensdag van 13.00 tot 15.45 u