Beschermde landschappen

Een beschermd gebouw, stads- of dorpsgezicht is wettelijk beschermd door een Besluit van de
Vlaamse Regering (vroeger KB).  De lijst van beschermde monumenten en stads- of dorpsgezichten verandert
regelmatig door bijkomende of aanvullende beschermingen. Je kan de databank van het beschermd erfgoed online consulteren. https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/

Meer info

In Vertrijk is het ‘Domein van Kwabeek' aan de Kwabeekstraat beschermd als landschap.

In Neervelp zijn de ‘Drie rode beuken, staande in de warande van de pastorie' beschermd als landschap (MB. 30.12.42).

Domein van Kwabeek

Cultuur en toerisme

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 71
e-mail
dienstcultuur@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)