Beschermde dorpsgezichten

Een beschermd gebouw, stads- of dorpsgezicht is wettelijk beschermd door een Besluit van de Vlaamse Regering (vroeger KB).

De lijst van beschermde monumenten en stads- of dorpsgezichten evolueert regelmatig door bijkomende of aanvullende beschermingen.

Je kan de databank van het beschermd erfgoed online consulteren: https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/

Meer info

In Neervelp is de dorpskern beschermd als dorpsgezicht (MB. 13.11.2002) 

Cultuur en toerisme

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 71
e-mail
dienstcultuur@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)