Schade aan land- en tuinbouwteelten

Indien schade aan land- en tuinbouwteelten wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten
aanzienlijk verminderen ,kan je de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade
laten bijeenroepen.
De schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter.
Schade veroorzaakt door economische of speculatieve redenen, door verkeerde cultuurtechnieken
of door onvoldoende zorg komt niet in aanmerking.

Voorwaarden

De commissie voor vaststelling van schade komt enkel bijeen als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • De schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijke karakter
 • De schade moet groter zijn dan 20 procent van de oppervlakte van een bepaalde teelt op jouw bedrijf ongeacht het aantal percelen op jouw bedrijf

De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema's
 • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds (wet van 12 juli 1979)
 • Als stavend stuk bij uitstel van betaling voor Vlif-dossiers
 • Bijzondere opbrengsten verliezen in geval van premies

Procedure

Als schadelijder moet je je vraag tot bijeenroeping van de commissie schriftelijk richten aan de burgemeester, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem.

Volgende gegevens zijn noodzakelijke om een dossier te kunnen opstarten:

 • bedrijfsgegevens (naam, adres, GSM-nummer of telefoonnummer, producentnummer)
 • kopie van verzamelaanvraag
 • perceelnummers van de getroffen percelen
 • kopie fotoplan van de getroffen percelen
 • aard van de teelt
 • totale oppervlakte van het bedrijf
 • oorzaak van de schade
 • datum van teistering
Schade aan gewassen door hevige regenval

Landbouw

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 78
e-mail
dienstlandbouw@boutersem.be
Vandaag gesloten

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)