Rijbewijs, voorlopig

Ben je geslaagd voor het theoretisch rijexamen, dan kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen. Daarmee mag je met een voertuig op de openbare weg rijden om je voor te bereiden op het praktisch rijexamen. Om dit aan te vragen, kom je naar het gemeentehuis.

 

Belangrijke wijzigingen voor het Vlaams Gewest sinds 1 oktober 2017

Van 3 naar 9 maanden oefenen voor het praktijkexamen (voor model 18 en model 36) 

 • Vroeg je een voorlopig rijbewijs aan na 30 september 2017? Dan moet je minstens 9 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs voor je mag deelnemen aan het praktijkexamen.
 • Vroeg je een voorlopig rijbewijs aan voor 1 oktober 2017? Dan is de oude examenregeling nog van toepassing en kan je deelnemen aan het praktijkexamen na 3 maanden oefenen met het voorlopig rijbewijs. De oude examenregeling blijft ook van toepassing als je het voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017 maar het achteraf nog vervangt wegens verlies, diefstal, beschadiging of bij de vervanging van de begeleider. 

Verplichte vorming van 3 uur voor de begeleider (voor model 36)

 • Vraag je een voorlopig rijbewijs aan na 30 september 2017 en kies je voor een voorlopig rijbewijs met begeleiders? Dan moet de begeleider een verplichte vorming volgen van 3 uur bij een erkende rijschool of bij een zelfstandig instructeur. Het begeleidersattest neem je mee bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs. 
 • Vroeg je een voorlopig rijbewijs aan voor 1 oktober 2017 en koos je toen voor een voorlopig rijbewijs met begeleiders? Dan wijzigt er voor jou en je begeleiders niets. De oude regeling blijft ook van toepassing als je het voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017 maar achteraf nog vervangt wegens verlies, diefstal, beschadiging of bij de vervanging van de begeleider. 

Omwisseling van het voorlopig rijbewijs (voor model 18 en model 36)

 • Als je voor 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs met begeleider (model 36) hebt aangevraagd maar na 30 september 2017 een nieuwe aanvraag indient voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18), of omgekeerd, dan is de nieuwe regelgeving van toepassing. Concreet betekent dat dat je 9 maanden moet oefenen en je eventuele begeleiders 3 uur (bij model 36) verplichte vorming moeten volgen. 

Wat meebrengen

 • identiteitskaart 
 • 1 recente pasfoto: let op de eisen (alleen nodig als de foto op identiteitskaart niet meer gelijkend is). In het gemeentehuis staat een fotocabine. 
 • aanvraagformulier van het examencentrum 
 • eventueel bekwaamheidsattest van de rijschool 
 • als je een begeleider wilt toevoegen (nieuw voor 'model 36'): begeleidersattest van de rijschool 
 • eventueel voor categorie C en D: medisch attest 
 • bij verlies of diefstal: attest van de politie 
 • geld: je kan aan het loket cash of met bankkaart betalen

Bedrag

 € 25 ( te betalen bij aanvraag)

 

Afhalen

Na 4 werkdagen haal je het rijbewijs zelf af of met een volmachtformulier. Je hebt hiervoor geen afspraak nodig.

Regelgeving

Wat te doen bij het verstrijken van de geldigheidsduur?

Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs categorie B (model 36 of model 18), kan je de opleiding verder zetten door het volgen van zes uur praktisch onderricht in een erkende autorijschool. Na het volgen van dit onderricht kan je opnieuw deelnemen aan een praktisch examen categorie B en dit met een voertuig en instructeur van deze erkende rijschool. De lesuren die men gevolgd heeft voor het verstrijken van het voorlopig rijbewijs tellen niet mee.

Hernieuwing voorlopig rijbewijs

In tegenstelling tot de oude regeling, kan je nu meermaals een voorlopig rijbewijs (model 18) bekomen, mits je de wachttijd van drie jaar respecteert. Deze regeling wordt eveneens ingevoerd voor de voorlopige rijbewijzen (model 36): je kan meermaals in het bezit komen van dit voorlopig rijbewijs, mits je de wachttijd (drie jaar) tussen twee opleidingsperiodes respecteert.

Voorlopig rijbewijs

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u