Rijbewijs G, land- en bosbouwvoertuigen

Wat ?

Je hebt een rijbewijs categorie G nodig om land- en bosbouwvoertuigen op de openbare weg te mogen besturen. Dit is een specifieke nationale categorie.

Voor wie?

 • Het rijbewijs G kan bekomen worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het recht tot sturen is dan beperkt tot voertuigen met een maximaal toegelaten massa tot 20 ton. Code 205 wordt vermeld op het rijbewijs, vanaf 18 jaar mag je alle voertuigen van categorie G besturen
 • Bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 hebben geen rijbewijs categorie G nodig, geboren na deze datum heeft men verplicht een rijbewijs met de vermelding categorie G nodig.
 • Wie een rijbewijs B en een getuigschrift heeft, beide uitgereikt voor 15 september 2006, moet vanaf 1 januari 2009 ook nog examens afleggen voor categorie G. 

Meer info

Meer informatie i.v.m. mogelijke categorieën, rijgeschiktheidsattest, vakbekwaamheid,... kan je vinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. www.mobilit.belgium.be

Voorwaarden

 • Je kan scholing/opleiding (niet verplicht) volgen in een erkende rijschool, in een landbouwschool of vormingscentrum waarvan het programma werd goedgekeurd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. 
 • Je kan een theoretisch examen afleggen in een erkend examencentrum vanaf 15 jaar en 9 maanden. Het ontvangen attest blijft drie jaar geldig.
 • Om het praktisch examen af te leggen moet je geslaagd zijn in het theoretisch examen. Dit examen vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is om deze examens af te nemen, de landbouwschool, het landbouwvormingscentrum of in een erkende rijschool waar de scholing gevolgd wordt.
 • Als je geen opleiding volgt mag je enkel tijdens het afleggen van het praktisch examen op de openbare weg rijden. Je kan je enkel voorbereiden op privéterrein.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • het aanvraagformulier uitgereikt door het examencentrum, volledig  ingevuld en ondertekend
 • eventueel 1 recente pasfoto (dit enkel als je een andere foto wil dan deze op je identiteitskaart of als je foto niet meer gelijkend is)
 • eventueel je oud rijbewijs en/of het rijgetuigschrift voor een landbouwtractor

Bedrag

Kostprijs: € 25 ( te betalen bij aanvraag)

Het rijbewijs kan afgehaald worden vanaf de 4de werkdag na aanvraag.

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u