Reglement, waarborg bij werken

Met dit reglement wil het gemeentebestuur de bouwheer aanzetten om het openbaar domein in de buurt van zijn bouwperceel in goede staat te bewaren.

 

Procedure

  • de borg dient voor de start van de werken te worden gestort op rekeningnummer BE37 0910 0013 57 28 van het gemeentebestuur;
  • de bouwheer legt de toestand van het openbaar domein vast aan de hand van een aantal foto's. Deze worden digitaal doorgestuurd naar technischedienst@boutersem.be;
  • na voltooiing van de werken verwittigt de bouwheer het gemeentebestuur;
  • de gemeentediensten controleren ter plaatse de toestand van het openbaar domein;
  • het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk over de vrijgave van de borg.

 

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van de aard van de aangevraagde werken.

 

Ruimtelijke Ordening

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 50
e-mail
omgeving@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u