Poetsdienst

Wanneer je omwille van ziekte, handicap of ouderdom hulp nodig hebt bij het wekelijkse onderhoud van je woning en je geen andere hulp hebt, kan je een beroep doen op de poetsdienst.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Bram Geerkens
Tel: 016 73 44 78
e-mail: bram.geerkens@ocmw.boutersem.be

 

Voorwaarden

De poetshulp mag je helpen bij het gewone wekelijkse onderhoud van het bewoonde gedeelte van de woning.

Mogelijke taken kunnen zijn :

  • stof afnemen
  •  het onderhoud van de vloeren
  • stofzuigen, dweilen en/of schuren
  • sanitair en keuken onderhouden
  • de stoep kuisen
  • de ramen wassen....,

Dit is afhankelijk van de grootte van de woning en van wat je zelf nog kan.

Poetshulp wordt aangeboden per halve dag (=3u45'). Wanneer en hoeveel hulp je krijgt wordt bepaald in overleg met de maatschappelijk werker.
De dienst houdt zoveel mogelijk rekening met je voorkeur van de dagen waarop de poetshulp langskomt.

Procedure

Je kan zelf telefonisch of schriftelijk een aanvraag indienen, maar de aanvraag kan ook gebeuren door buren, familie, huisarts, ziekenhuis…

Je kan ook langskomen op de Sociale Dienst.

De maatschappelijk assistente komt aan huis om na te gaan welke hulp er nodig is, het aantal dagen, de duur van de hulp… Ze bespreekt de taken die de verzorgende op zich zal nemen en onderzoekt de financiële gezinstoestand om de prijs per uur vast te stellen.

Elke aanvraag wordt aan de OCMW-Raad  (Vast Bureau) voorgelegd.

Bedrag

De prijsbepaling voor poetsdienst is gebaseerd op de federale belastingschijven .

Er zijn 6 categorieën. De aan te rekenen prijs per uur staat in de laatste kolom*.

 

Van

Tot

Prijs per uur

Categorie 1

0,00

12.294,00

3,50

Categorie 2

12.294,00

13.315,50

4,50

Categorie 3

13.315,50

14.924,00

5,50

Categorie 4

14.924,00

17.217,00

6,50

Categorie 5

17.217,00

21.036,00

7,50

Categorie 6

21.036,00

24.855,00

8,50

Deze 6 categorieën zijn gebaseerd op het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ van de aanvrager zelf en van de personen die van dezelfde generatie zijn met wie de aanvrager een huishouden vormt.

Van personen van een tweede- of andere generatie die met de aanvrager samenwonen wordt 1/3 van het gezamenlijk belastbaar inkomen in  rekening gebracht.

*De bovenvermelde prijzen voor poetsdienst zullen jaarlijks worden geïndexeerd met als basis de Belgische Gezondheidsindex van juli, waarbij de prijzen van 2013 (hierboven) de minimumprijzen vormen.

Ook de inkomenscategorieën zullen jaarlijks worden aangepast in navolging van de federale belastingschijven.

Bij het begin  van elke maand wordt afgerekend voor de voorbije maand.

poetsmateriaal

OCMW

adres
Oude Baan 243370 Boutersem
tel.
016 73 44 78
fax
016 73 53 74
e-mail
info.ocmw@boutersem.be
Vandaag gesloten