Naturalisatie

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden.
Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid. Ook staatlozen kunnen een beroep doen op naturalisatie.
Erkende vluchtelingen kunnen door de wetswijziging vanaf 1 januari 2013 geen naturalisatieaanvraag meer indienen

Je vindt alle info op de website Kruispunt Migratie-Integratie

Burgerzaken

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 60
e-mail
burgerzaken@boutersem.be
Vandaag gesloten