Spoorwegstraat-Kolemveldstraat - afkoppeling grachtinlaat

Uitnodiging Infoavond

Aquafin maakt plannen op voor een rioleringsproject in de Spoorwegstraat en Kolemveldstraat in Roosbeek. De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden, maar toch vinden we het belangrijk om de betrokkenen nu al duidelijk te informeren.

We nodigen je daarom uit op een informatieavond:

woensdag 12 februari 2020

om 19 u, in het Cultureel Centrum, Kerkomsesteenweg 55, Boutersem

Je vindt de bewonersbrief van Aquafin (Uitnodiging infoavond) met de huidige informatie over de toekomstige werken in bijlage, samen met het situeringsplan. De bewonersbrief zal bedeeld worden aan alle betrokkenen van de geplande werken.

Ook de woningen op de Leuvensesteenweg wiens tuinen op de betrokken straten aansluiten, worden uitgenodigd.

De start van de werken zelf staat gepland tussen einde 2020 en begin 2021.


Waarom deze werken?

De huidige riolering aanwezig in de Spoorwegstraat en Kolemveldstraat transporteert te veel regenwater richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Roosbeek. Dat regenwater is voornamelijk afkomstig van de velden aan de zuidzijde van de spoorweg, maar komt ook van de straten en daken van de woningen. Met deze werken zal Aquafin het huishoudelijk afvalwater scheiden van het regenwater zodat het afvalwater efficiënter kan gezuiverd worden en de kans dat het nog ongezuiverd in de Velpe terechtkomt verkleint.

Voor de scheiding van het vuilwater van het regenwater wordt de bestaande riolering in de twee straten hergebruikt voor het regenwater en legt Aquafin een nieuwe leiding aan voor het vuilwater.

Daarnaast zullen er drie bufferbekkens aangelegd worden langs de spoorweg aan de zuidzijde om het regenwater te bufferen en vertraagd af te voeren richting de Moergracht en de Grote Vondelbeek.


Meer info

Op de hoogte blijven van wegenwerken via SMS?

Vul dan het online formulier in via

www.boutersem.be > Bestuur & beleid > Informatie en communicatie > SMS ontvangen

Overzicht projecten in studie- en uitvoeringsfase

Een overzicht van relevante lopende projecten in studiefase en/of uitvoeringsfase is te raadplegen op de website via www.boutersem.be > wonen > wegen en groen > projecten in voorbereiding, studie- en uitvoeringsfase

Nieuwsberichten op de website

www.boutersem.be/nieuwsoverzicht

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u