Roosbeek, Werken door Fluvius

Betreft: werken door FLUVIUS aan het elektriciteitsnet in Roosbeek: Groenstraat, Lubbeeksestraat, Oude Baan, Zavelstraat, Leuvensesteenweg.

Gedurende de laatste helft van augustus en begin september 2019 zal Fluvius werken uitvoeren in de Groenstraat Lubbeeksestraat, Oude baan, Zavelstraat en later ook langs de Leuvensesteenweg. Het betreft een belangrijke capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnet vanaf de hoogspanningscabine langs de Leuvenselaan te Kumtich tot de hoogspanningscabine langs de Leuvensesteenweg in het centrum van Boutersem (langs de Juwelierszaak). Over het volledige traject zal hetzij in de berm, hetzij onder het voetpad een bijkomende leiding aangelegd worden. Berm, voetpad en een deel van de rijbaan zullen door deze werken worden ingenomen.

Planning van de werken:

De werken zullen gebeuren in verschillende fases en worden uitgevoerd door gespecialiseerde teams van aannemers. De werken starten op 26/08/2019 en zullen duren tot 20/09/2019.

Eerste fase van 26/08 tot 28/08: werken in de Lubbeeksestraat, vanaf het kerkplein tot het kruispunt met de Groenstraat. Er zal eenrichtingsverkeer ingesteld worden van de Leuvensesteenweg naar de Kerkomsesteenweg. Het verkeer wordt omgeleid via de Kerkomsesteenweg.

Tweede fase van 29/08 tot 11/09: werken in de Groenstraat. De straat zal worden afgesloten en enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. De omleiding zal gebeuren via de Lubbeeksestraat.

Derde fase van 09/09 tot 16/09: werken in de Oude Baan. De straat zal worden afgesloten en enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. De omleiding zal gebeuren via de Zavelstraat en de Moffelstraat (het eenrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven).

Vierde fase van 12/09 tot 20/09: werken in de Zavelstraat. De straat zal worden afgesloten en enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. De omleiding zal ingesteld worden via de Oude Baan.

Voor de werkzaamheden langs de Leuvensesteenweg (Roosbeek en Boutersem) en Leuvenselaan (Kumtich) is de vergunningsaanvraag nog lopende maar deze werken zullen aansluitend aan de hoger vernoemde werkzaamheden uitgevoerd worden (vermoedelijk eind september). Deze werken zullen bovendien deels aan de hand van een gestuurde boring uitgevoerd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Informatie en signalisatie:

Aan de aannemer wordt opgedragen dat de toegang tot de woningen, garages en opritten na de werkdag steeds mogelijk dient te blijven. Gemaakte putten en sleuven dienen steeds beveiligd en gesignaleerd te worden ter beveiliging van de weggebruikers en omwonenden. De bewoners dienen door de aannemer tijdig gebrieft te worden van het vermoedelijke tijdstip van de hinder ter hoogte van hun woning.

De data hierboven zijn informatief volgens de huidige planning.

Het is onze zorg om de hinder tijdens de werken voor ieder van ons zo veel mogelijk te beperken en we streven ernaar de werken in een minimale doorlooptijd te beëindigen.

 

Meer info

Bij eventuele vragen of problemen kan je contact opnemen met Marc Van Esch:

0477 25 74 16 of marc.vanesch@boutersem.be.

 

De betrokken inwoners (en wijdere omgeving Roosbeek) zullen deze brief ontvangen via hun brievenbus. Je vindt de brief ook onderaan dit bericht bij 'downloads'.

werken fluvius roosbeek aug 2019

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u