Ruilverkaveling Willebringen - fietspaden

Bijkomende informatie betreffende de wegomleiding

Op vraag van inwoners van Willebringen heeft het gemeentebestuur een bijkomend advies gevraagd aan de politie en een advocatenkantoor over alternatieven voor de huidige wegomleidingen. Op basis van hun antwoord heeft het schepencollege besloten de huidige wegomleiding te behouden. Dit is ook ter kennis gegeven aan de gemeenteraad (26/09/2019). 

De gemeente heeft hierbij verschillende alternatieven gesuggereerd: lussen op landbouwwegen, eventueel met snelheidsbeperking tot 30 km/u en/of speciale vergunningen voor inwoners van Willebringen (maar moeilijk uit te werken omwille van het gelijkheidsbeginsel). Hierbij stelde de gemeente de veiligheid, in het bijzonder van zwakke weggebruikers, voorop. Het advies van het advocatenkantoor is gevraagd om te verifiëren waar de aansprakelijkheid zou liggen bij eventuele ongevallen.

Het algemeen oordeel van de politie is om deze landbouwwegen niet open te stellen voor ander verkeer dan thans voorzien, aangezien:

  • de aangeduide landbouwwegen duidelijk wegen zijn voor landbouwverkeer en die de volgende maanden nog druk zullen gebruikt worden in het mais– en bietenseizoen;
  • door het drukke verkeer de veiligheid van de fietsers en voetgangers in gevaar kan worden gebracht;
  • de ruilverkavelingswegen aangelegd werden om de landbouwpercelen beter te ontsluiten, te vergroten en dichter bij de huiskavel te brengen;
  • bij het openzetten van alternatieve omleidingswegen de drukte op deze wegen alleen maar zal toenemen en mogelijk ook naar de toekomst bestendigd kan worden (negatieve aantrekking van ander verkeer);
  • de handhaving van de verkeerscode op deze wegen bijzonder moeilijk is, zeker wat snelheid betreft;
  • de kans op ongevallen toch reëel is, zeker bij duisternis en slecht weer.

Uit juridische consultatie bleek bovendien dat er bij eventuele ongevallen een aanzienlijk risico was dat de gemeente zou aansprakelijk gesteld worden, of in welbepaalde omstandigheden zelfs de burgemeester persoonlijk aansprakelijk.

Start werken op 9 augustus

Vanaf 9 augustus zullen de werken starten voor de aanleg van de fietspaden tussen Vertrijk en Willebringen in het kader van de ruilverkaveling.

Tijdens deze werken zal ook de bestaande straatverlichting aangepast worden naar LED-verlichting. Omwille van veiligheidsredenen zal de brug in beide richtingen afgesloten worden voor alle verkeer.

Voor het autoverkeer wordt er een omleiding voorzien via Kumtich, Meldert of Opvelp. Hiervoor zal de aannemer de nodige signalisatie plaatsen.

Fietsers en voetgangers zullen gebruik kunnen maken van de landbouwwegen naast de HST en via de Verloren Brug. Hiervoor worden fietsoversteekplaatsen voorzien ter hoogte van de Honsemsestraat en Hertenstraat.

Op deze landbouwwegen blijven de reeds bestaande regels gelden voor alle verkeer. Om sluipverkeer tegen te gaan zullen ze uitgerust worden met tractorsluizen die verhinderen dat gewoon verkeer deze wegen kan gebruiken.

Voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen zullen hier wel doorgang kunnen hebben.

Bovendien zal de politie streng optreden tegen elke vorm van sluipverkeer dit omdat de veiligheid van onze zwakke weggebruikers te waarborgen.

Vervoersmaatschappij ‘De Lijn’ werd reeds op de hoogte gebracht van deze werken omdat deze ook een invloed zullen hebben voor o.a. lijn 381 van en naar Honsem.

De Lijn zal de alternatieven bekijken om de schoolgaande kinderen op de juiste locatie te krijgen. Maar zij zullen hiervoor geen gebruik kunnen maken van de omleiding voorzien voor het zwakke verkeer via de verloren brug of langs de bedding van de HST.

Het Sint-Janscollege in Meldert werd alvast ook verwittigd zodat ook zij de nodige info kunnen verstrekken aan hun leerlingen.

Bijkomende info i.v.m. afsluiting van de brug over Willebringen:

Naar aanleiding van de werkzaamheden voor de aanleg van de fietspaden langs de Koutemstraat en de Torenhofstraat (gedeelte buiten de bebouwde kom tussen Vertrijk en Willebringen) worden er gelijktijdig  renovatiewerken aan de brug over de E40 uitgevoerd in opdracht van AWV.  De volledige bovenbouw van de brug wordt vervangen en voorzien van degelijke fietspaden en een vernieuwd voetpad.

Bij de start van de werken (tijdens de nacht van 09/08 en 10/8) zal het verkeer op de E40 zelf herleid worden op twee rijstroken. De werken op de brug zelf dienen over de volledige breedte gelijktijdig uitgevoerd te worden. Uit veiligheidsoverweging is het niet mogelijk om beurtelings verkeer door te laten over de werfzone. 

Een omleiding voor het plaatselijk verkeer, éénrichtingsverkeer over de verharde landbouwwegen werd in overweging genomen maar uit veiligheidsoverweging voor de zwakke weggebruiker uiteindelijk niet weerhouden.

De brug zal afgesloten worden tot vermoedelijk het einde van het jaar

Uitnodiging infovergadering aanleg fietspaden op 6 mei 2019

Ruilverkaveling Willebringen voorziet in de aanleg van nieuwe fietspaden in Willebringen en Vertrijk.

Concreet wordt de aanleg van een fietspad en fietssuggestiestrook voorzien langs een deel van de Koutemstraat en Torenhofstraat tussen Willebringen en Vertrijk. Deze werken zijn reeds vergund en zullen ten vroegste aanvangen na het bouwverlof van dit jaar.

Daarnaast wordt ook voorzien in de aanleg van fietspaden tussen Willebringen en Honsem, en tussen Willebringen en Kumtich. Hiervoor start een openbaar onderzoek in het kader van de af te leveren omgevingsvergunning.
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd door de gemeente Boutersem, stad Tienen en gemeente Hoegaarden voor het deel van het fietspad gelegen op hun grondgebied. De startdatum wordt aangekondigd op www.omgevingsloket.be.

In de gemeente Boutersem start het openbaar onderzoek op 2 mei 2019.

De Vlaamse Landmaatschappij en de Gemeente Boutersem nodigen je graag uit op een infovergadering waar deze werken en plannen zullen toegelicht worden:

Wanneer? maandag 6 mei om 19 u

Waar? Buurthuis Willebringen, Willebringsestraat 34, 3370 Boutersem

De bewoners langsheen het tracé worden persoonlijk via een brief uitgenodigd.

omleiding Torenhofstraat

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u