Kerkomsesteenweg - Malendriesstraat: Project 'Collector Molendries'

Via onderstaande link kan je de status van de werken van het project 'Collector Molendries' opvolgen:

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/21021-collector-molendries

Dit project omvat de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in een deel van de Malendriesstraat, een deel van de Kerkstraat en een deel van de Kerkomsesteenweg.

Verder worden 2 bufferbekkens, 1 bergbezinkingsbekken en 1 pompstation gebouwd. Vanuit dit pompstation vertrekt het vuile water met een persleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Roosbeek. Daar wordt water het na zuivering in de nabijgelegen waterloop geloosd.


30/10/2019

Update van de werken Fase 1 

Volledige onderbreking van de Kerkomsesteenweg vanaf 18 november 2019

UPDATE

Momenteel zijn er al voorbereidende werken aan de gang langs de Kerkomsesteenweg – het betreft hoofdzakelijk de vernieuwing van de waterleiding voorafgaandelijk aan de rioleringswerken. 

In synergie worden er nog kleinere werken uitgevoerd in opdracht van Telenet, Proximus en Fluvius (elektriciteit).

Aannemer EBN-Tech bvba werkt in opdracht van De Watergroep voor de aanleg van de leidingen. Nadien zal De watergroep in eigen beheer de huisaansluitingen overkoppelen van de oude naar de nieuwe leiding.

Intussen is DCA nv - de aannemer voor de wegenis en rioleringswerken - voorbereidende werken aan het uitvoeren op de locatie waar later een overstort en pompstation wordt gebouwd.

Bij voorafgaandelijke archeologische peiling is vastgesteld dat deze locatie grondiger dient onderzocht te worden en intussen heeft men ook effectief waardevol materiaal gevonden.

AFSLUITING KERKOMSESTEENWEG VANAF 18 NOVEMBER 2019 TOT MAART 2020 

Voor de aanvang van de rioleringswerken op de Kerkomsesteenweg zelf (het gedeelte vanaf einde bebouwde kom richting Butsel tot en met het kruispunt met de Kerkstraat) wordt de straat volledig onderbroken. Er wordt een omleiding ingesteld via Breisem met ingang van 18.11.2019.

Er wordt voorsignalisatie geplaatst ter hoogte van:

  • het kruispunt Kerkomsesteenweg/Leuvensesteenweg (in Boutersem)
  • het kruispunt Boutersemstraat/Tiensesteenweg (in Binkom)

om het doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de gewestwegen om te leiden.

De Kerkomsesteenweg zal vermoedelijk tot maart 2020 onderbroken blijven.

WERKEN MALENDRIESSTRAAT 

Dit najaar zullen ook nog voorbereidende werken uitgevoerd worden in opdracht van de nutsmaatschappijen langs de Malendriesstraat op het gedeelte tussen het kruispunt met de Kerkstraat (vanaf de Boerenzaal) tot en met het kruispunt met de Boskouterstraat. Voor deze werken wordt het voetpad al opgebroken en zal nadien tijdelijk hersteld worden met steenslag tot de start van de uiteindelijke rioleringswerken voorjaar 2020.

Langs de Malendriesstraat zal het verkeer nog toegelaten worden maar ter hoogte van de werkzone zullen verkeerslichten geplaatst worden om het verkeer over één rijstrook te leiden.

Dit zal enige verkeershinder tot gevolg hebben en het is bijgevolg aangewezen om zo mogelijk uw reisroute aan te passen indien het niet gaat om plaatselijk verkeer.  

PLANNETJE TER VERDUIDELIJKING

Bijgaand plannetje 'fase 1' geeft een overzicht.

PS. Bewoners van de Kerkstraat in Kerkom (deel tussen Kerkomsesteenweg en Kumtichsestraat), kunnen via de Kumtichsestraat naar de Kerkstraat.

PS. De huidige werken aan de voetpaden in de Kerkomstraat zouden volgens planning begin november moeten gedaan zijn. Check hiervoor www.tienen.be


Infoavond

Aquafin start dit najaar de wegenis- en rioleringswerken in Kerkom.

Er is een infoavond gepland:

woensdag 2 oktober 2019

om 19 u, in de Boerenzaal, Malendriesstraat 51, Kerkom

De bewoners langs de werken kregen hiervoor een persoonlijke uitnodiging van Aquafin.


In bijlage vind je het tracé van de werken:

Langs de aangeduide delen in de Malendriesstraat en de Kerkomsesteenweg wordt gescheiden riolering aangelegd, het wegdek vernieuwd en fiets en voetpaden aangelegd. Langs de Malendriesstraat komen er deels fietssuggestiestroken waar er geen ruimte is voor fietspaden.

Door de velden tussen de Kerkomsesteenweg en het zuiveringsstation wordt een persleiding aangelegd. In de Kerkstraat wordt enkel de riolering aangelegd.

Meer info

Op de hoogte blijven van wegenwerken via SMS?

Vul dan het online formulier in via

www.boutersem.be > Bestuur & beleid > Informatie en communicatie > SMS ontvangen

Overzicht projecten in studie- en uitvoeringsfase

Een overzicht van relevante lopende projecten in studiefase en/of uitvoeringsfase is te raadplegen op de website via www.boutersem.be > wonen > wegen en groen > projecten in voorbereiding, studie- en uitvoeringsfase

Nieuwsberichten op de website

www.boutersem.be/nieuwsoverzicht

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u